Kazimierz III sobie sprawę, żenaród potrzebuje klasa ludzi wykształconych , szczególnie prawników, którzy mogliby kodyfikacji prawa w tym kraju i administrują sądy i urzędy . Jego wysiłki , aby znaleźć w instytucji szkolnictwa wyższego w Polsce w końcu nagrodzone, gdy papież Urban V przyznane mu uprawnienia do otwierania Uniwersytetu Krakowskiego . Złoty Liberty szlachty zaczęła się rozwijać pod rządami Kazimierza , kiedy w zamian za pomoc wojskową ,król się poważne ustępstwa wobec arystokratów , wreszcie ustalenia ich statusu jako lepszy od mieszczan i wspomaganie ich dojściu do władzy . Kiedy Kazimierz zmarł w 1370 nie pozostawił męskiego potomka i uzasadniony , biorąc pod uwagę inne jego męskich potomków albo zbyt młodzi lub nieprzydatne , został pochowany jakoostatni narodu Piastów . Polska stała się równieżmagnesem dla imigrantów. Niemcy osiedlili się w miastach ;społeczność żydowska zaczęła osiedlać i rozwijać się w Polsce w ciągu tego okresu (patrz: Historia Żydów w Polsce ), to samo dotyczy w mniejszej ilości do Ormian. Black Death , który dotknął większość części Europy 1347/51 wpływ na Polskę mniej poważnie .